Trám răng Composite

Phẩu Thuật Nha

  • Có rất nhiều loại phẫu thuật khác nhau trong khoang miệng, thông thường các phẫu thuật răng miệng có thể được nha sĩ thực hiện. Ví dụ như phẫu thuật nhổ răng.

  • Trường hợp cần thiết nha sĩ sẽ quyết định chuyển đến bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa, ví dụ phẫu thuật răng khôn, phẫu thuật cắt bỏ u nang, cấy ghép xương…