Văn phòng

info@gid-dentistry.com
(08) 3500 1636
http://www.gid-dentistry.com

Địa chỉ

Diamond Island (Đảo Kim Cương)
Phường Bình Trung Tây, Quận 2
TP. Hồ Chí Minh, Viet Nam